Dnevni ritam

Radno vrijeme Vrtića: Od 7:30 do 13:30 sati

7:30 -9:00 … jutarnje okupljanje
9:00 – 10:00 … aktivnosti s djecom
10:00 – 10:30 … doručak
10:30 – 11:00 … igre i aktivnosti
11:00 … voćna užina
11:20 – 12:00 … igre i aktivnosti
12:00 – 12:40 … kraći programi
12:40 – 13:30 … boravak na zraku
13:30 … odlazak kući