Aktivnosti

Kako bi se na optimalan način poticao djetetov cjelovit razvoj, važno je primjereno okruženje. Bogato i poticajno prostorno-materijalno okruženje preduvjet je kvalitetnog učenja i cjelovitog razvoja djeteta. Djeca svoja znanja i iskustva stječu, izgrađuju i razvijaju u stalnoj interakciji s okolinom, a ne izravnim poučavanjem.

Soba je podijeljena u neke logičke cjeline. Centri aktivnosti su jasno prepoznatljivi te fizički ili smisleno međusobno odvojeni. Centri aktivnosti potiču djetetovu autonomiju, odnosno sposobnost djeteta da se uključi ili samostalno inicira aktivnost i da se u njoj zadrži bez stalnog prisustva odgojitelja, zatim međusobnu suradnju i kvalitetnu interakciju u malim skupinama, kao i omogućavati slobodno kretanje djece i izmjenu aktivnosti.

Naši centri:

U CENTRU RANE PISMENOSTI nalaze se razni poticaji kojima se podupire razvoj rane pismenosti djece, od prepoznavanja simbola, povezivanja simbola s glasom, glasovne analize i sinteze, kreiranja vlastitih priča, vježbe grafomotorike, …

U MATEMATIČKOM CENTRU različitim vrstama poticaja razvija se matematičko mišljenje djece, logičko rješavanje problema, usvajanje osnovnih računskih operacija, povezivanje simbola s količinom, klasificiranje prema zadanim kriterijima, prepoznavanje pojmova jednakosti, nejednakosti, reproduciranje prostornih odnosa, a sve kroz igru.

ISTRAŽIVAČKE AKTIVNOSTI provlače se kroz različite centre, ovisno o predmetu istraživanja i interesu djece. U samom centru istraživanja nude se materijali koji djeci omogućuju istraživanje različitih pojava i svojstava materijala, poput: mirisa, zvukova, tekstura, propusnosti, težine, konzervacije količine, magnetskih svojstava. Moguće je istraživati podloge različite kosine i teksture, svjetlosne efekte, kontraste boja,različitih tekstura, mekoće podloge, itd. Mogućnosti za kreiranje situacija učenja su nebrojene.

U LIKOVNOM CENTRU nalaze se materijali koji djeci omogućuju slobodu izražavanja na različite načine, različitim tehnikama: komponiranjem na raznovrsnim podlogama koristeći se pritom materijalima poput kamenčića, drvenih štapića,gumbića,školjkica, pločica i sl., te podupirući izražavanje raznim likovnim tehnikama.

OBITELJSKI CENTAR I RAZLIČITI CENTRI SIMBOLIČKIH IGARA koji se strukturiraju prema interesu djece, poput centra liječnika, obiteljskog centra, trgovine, pošte i sl. U tim je centrima djeci omogućeno da se grupiraju u manje skupine što im daje priliku da kvalitetnijim interakcijama razvijaju socijalne vještine.

GRAĐEVNI CENTAR nalaze se brojnim materijali od kocki, stiropora, kartona do drvenih štapića. Svi ti materijali potiču dječju maštu, a njihovim kombiniranjem ono na kreativan način ostvaruje i nadograđuje svoje zamisli. Igre konstruiranja mogu privući više djece koja razmjenjuju svoje ideje, surađuju, pomažu jedni drugima te tako razvijaju i svoje socijalne vještine.

U STOLNO-MANIPULATIVNOM CENTRU nalaze se premetaljke, umetaljke, puzzle, magnetna ploča s magnetima, plastelin, kinetički pijesak, razni oblici. Manipulacija predmeta od različitih materijala (tijesto, drvo, metal itd.) kod djece potiče razvoj koordinacije ruka-oko, finu motoriku i hvatove pripremajući ih za aktivnost pisanja.

BORAVAK NA ZRAKU I POSJETE MLINU I PEKARI

Kada govorimo o boravku na otvorenom možemo reći da je vrijeme najvažniji čimbenik, jer djeci pruža iskustvo različitih godišnjih doba. Boravak na otvorenom prostoru i svježem zraku ima pozitivan utjecaj na cjelokupan psihofizički razvoj djeteta. To je jedan od važnijih čimbenika u jačanju dječjeg imuniteta i sprječavanju širenja infekcije.

TJELESNE AKTIVNOSTI

Tjelesni odgoj smatra se općim odgojem i prvim korakom prema općem sustavu tjelesnog odgoja. Smatra se bitnim za vrijeme predškolskog doba. Dijete te dobi veći dio svog vremena provodi u pokretu, a to se smatra bitnim za rast i razvoj.

U toj dobi dolazi do razvoja koštano-vezivnog i živčano-mišićnog sustava. U toj dobi dijete se uči prvim koracima, trčanju, skakanju i svim drugim aktivnostima. Kretanje kao takvo dosta utječe na ubrzani rad organa usmjerenih prema disanju. Pokreti isto tako doprinose razvoju središnjeg živčanog sustava.

Briga za zdravlje djece i njihov normalan tjelesni razvoj je važna zadaća tijekom odgoja djeteta predškolske dobi. Veoma je važno na vrijeme uključiti potreban tjelesni odgoj. Prirodne potrebe djeteta za kretanjem treba ispuniti te isto tako i upravljati.