Programi

PROGRAMI

Djelatnost Dječjeg vrtića je predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci predškolske dobi od navršene treće godine života do polaska u osnovnu školu, koja se ostvaruje na temelju odobrenih programa. Cilj redovitog programa je stvaranje uvjeta za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti, doprinos kvaliteti njegova odrastanja i posredno kvaliteti njegova obiteljskoga života te osiguravanje takvih uvjeta koji jamče razvoj svih sposobnosti svakoga djeteta i osiguravaju jednake mogućnosti svoj djeci.

U okviru svoje djelatnost Dječji vrtić organizira i provodi:

o redovite programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,

o programe ranog učenja stranih jezika i druge programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog i športskog sadržaja

Redoviti program

Redoviti 6-satni program provodi se u sva tri vrtića. Cjeloviti razvojni program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja provodi se za djecu od treće godine do polaska u osnovnu školu. Cilj redovitog

programa je stvaranje uvjeta za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti, doprinos kvaliteti njegova odrastanja i posredno kvaliteti njegova obiteljskoga života te osiguravanje takvih uvjeta koji jamče razvoj svih sposobnosti svakoga djeteta i osiguravaju jednake mogućnosti svoj djeci.

Program katoličkoga vjerskog odgoja

Cilj Programa katoličkoga vjerskog odgoja je odgajati religioznu dimenziju djeteta i oplemeniti ju za jedine ljudske vrijednosti: savjest, intelekt, karakter, vjera, ljubav, nada i osobnost.

U redoviti program integrirani su elementi katoličkoga vjerskog odgoja, gdje se kroz igru, u djetetu potiče ljubav prema istini, dobroti, životu. Tako se na spontan i blag način, poštujući dječju prirodu, njeguje i duhovna dimenzija djeteta. Pažljivo osmišljeni poticaji i aktivnosti uče dijete ljubiti i poštovati Boga, sebe i druge, ujedno ga odgajajući za odgovornost prema cijelome svijetu.

 

TEME VJERSKOG ODGOJA KROZ GODINU:

* Doček i prihvaćanje djece
* Stvoreni svijet i stvorenja u njemu
* Došašće – radost Isusova dolaska na svijet
* Isusovo djetinjstvo i život
* Otkrivanje tajne života
* U susret Uskrslome Isusu
* Majka
* Život kršćanske zajednice Crkve
* Druge teme vjerskoga sadržaja prema interesu djece

Program rada predškole

Program je namijenjen djeci u godini prije polaska u osnovnu školu. Cilj programa je osigurati okružje u kojem će djeca maksimalno razviti svoje potencijale, zadovoljiti svoje aktualne interese i time steći znanja, vještine i navike koje će im omogućiti uspješnu prilagodbu novim uvjetima života, rasta i razvoja koje ih očekuju u školi. Programom predškole želimo utjecati na cjeloviti razvoj djeteta te ga kvalitetno pripremiti za polazak u školu. Cilj ovog programa odnosi se na poticanje cjelovitog razvoja djeteta te mu osigurava u godini pred polazak u školu poticajno okruženje u kojem će moći razvijati sve osobne potencijale. Namjera nam je razvijati pozitivne stavove djeteta prema školi, razvijati radne navike, zadovoljiti djetetove interese kojima će postići potrebna znanja i vještine za polazak u školu.