Programi

U našem vrtiću najvažnije nam je da se svako dijete osjeća sretno i zadovoljno, a pod tim podrazumijevamo da bude sigurno, voljeno, slobodno i stručnim i suvremenim pedagoško – psihološkim metodama potaknuto na vlastiti razvoj.
Program vrtića je usmjeren na dijete i njegove potrebe.
U skladu s potrebama pojedinog djeteta trudimo se razvijati njegove sposobnosti – tjelesne, socio-emocionalne, spoznajne, govorne i komunikacijske, stvaralačke.
Pri tome, naglašavamo dječju inicijativu, poticanje samostalnog istraživača.
Kao organizacija koja uči, naši odgojitelji i stručni suradnici su u stalnom procesu stručnog usavršavanja kako bi unapređivali svoj odgojno-obrazovni rad s djecom.

U okviru svoje djelatnost Dječji vrtić organizira i provodi:

 • redovite programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,
 • programe ranog učenja stranih jezika i druge programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog i športskog sadržaja

 

Redoviti program

U našim vrtićima provodi se redoviti 6-satni program. Cjeloviti razvojni program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja provodi se za djecu od treće godine do polaska u osnovnu školu. Cilj redovitog programa je stvaranje uvjeta za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti, doprinos kvaliteti njegova odrastanja i posredno kvaliteti njegova obiteljskoga života te osiguravanje takvih uvjeta koji jamče razvoj svih sposobnosti svakoga djeteta i osiguravaju jednake mogućnosti svoj djeci.

Program katoličkoga vjerskog odgoja

U redoviti program integrirani su elementi katoličkoga vjerskog odgoja, gdje se kroz igru, u djetetu potiče ljubav prema istini, dobroti i životu. Tako se na spontan i blag način, poštujući dječju prirodu, njeguje i duhovna dimenzija djeteta. Pažljivo osmišljeni poticaji i aktivnosti uče dijete ljubiti i poštovati Boga, sebe i druge, ujedno ga odgajajući za odgovornost prema cijelome svijetu.

Cilj Programa katoličkoga vjerskog odgoja je odgajati religioznu dimenziju djeteta i oplemeniti ju za jedine ljudske vrijednosti: savjest, intelekt, karakter, vjera, ljubav, nada i osobnost.

Zadaće Programa katoličkoga vjerskog odgoja su

 • Pomagati djetetu da raste u povjerenju u samoga sebe i tako sve više postaje osoba;
 • Odgajati dijete za odgovorno ponašanje u svijetu koji ga okružuje;
 • Pobuđivati u djetetu one duhovne snage kojima će na ispravan način doživljavati transcendentnost ljudskog života i svijeta uopće;
 • Zadovoljiti djetetovu potrebu za “pripadanjem” i za “ljubavlju” te na temelju tog iskustva upućivati ga na odnos, susret i autentično približavanje Bogu;
 • Pobuđivati dječje čuđenje i divljenje te iskrenu i duboku radost prema Bogu Stvoritelju metodom stvaralačkog pripovijedanja i izražajnog čitanja biblijskih i književno-umjetničkih tekstova za predškolsku dob, komunikacijom sa simbolima, molitvenim izražavanjem i liturgijskim slavljenjem;
 • Omogućiti djetetu da metodom igre doživljava i upoznaje temeljne poruke Evanđelja;
 • Zadovoljiti djetetovu potrebu za uspostavljanjem autentičnog osobnog odnosa između njega i poruke vjere;
 • Uvoditi dijete u prijateljsku komunikaciju s Bogom putem osobnoga molitvenog izražavanja;
 • Razvijanje osjećaja povjerenja, zahvalnosti, darivanja, suosjećanja i suradnje s bližnjima;
 • Osigurati djetetu kvalitetu življenja, razvijajući temeljne i bitne odrednice čovjekova “bitka” – ljepotu, istinu i dobrotu;
 • Omogućiti djetetu da se susretne s dobrim primjerima, odnosno pozitivnim uzorima u životu svoje uže i šire okoline, koji ostvaruju ljudske i kršćanske vrjednote, s ciljem integracije i ispravnog poistovjećivanja.
 • Pomagati djetetu u uspostavljanju autentičnih odnosa s drugima, osobito različitima, koji imaju drugačije religiozne navike i ponašanja u predškolskoj ustanovi i u životu uopće.

Program rada predškole

Program je namijenjen djeci u godini prije polaska u osnovnu školu. Cilj programa je osigurati okružje u kojem će djeca maksimalno razviti svoje potencijale, zadovoljiti svoje aktualne interese i time steći znanja, vještine i navike koje će im omogućiti uspješnu prilagodbu novim uvjetima života, rasta i razvoja koje ih očekuju u školi. Programom predškole želimo utjecati na cjeloviti razvoj djeteta te ga kvalitetno pripremiti za polazak u školu. Cilj ovog programa odnosi se na poticanje cjelovitog razvoja djeteta te mu osigurava u godini pred polazak u školu poticajno okruženje u kojem će moći razvijati sve osobne potencijale. Namjera nam je razvijati pozitivne stavove djeteta prema školi, razvijati radne navike, zadovoljiti djetetove interese kojima će postići potrebna znanja i vještine za polazak u školu.

Osnovna zadaća programa predškole je razvijanje i unaprjeđivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja.

Kompetencije koje dijete u godini dana prije polaska u školu treba steći i /ili unaprijediti odnose se na:

 • komunikaciju na materinskom jeziku
 • elementarnu komunikaciju na stranim jezicima
 • matematičke kompetencije
 • osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji
 • digitalne kompetencije
 • učiti kako učiti
 • socijalne i građanske kompetencije
 • inicijativnost i poduzetništvo
 • kulturnu svijest i izražavanje
 • motoričke kompetencije primjerene dobi

Tečajevi

Vrtić nudi tečajeve verificirane od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta koji se provode u popodnevnim satima, a voditelji su vanjski suradnici vrtića.

 • Engleski jezik
 • Sportski program