O nama

Dobro došli

Dječji vrtić Mali Isus je javna ustanova koja u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja skrbi o djeci rane i predškolske dobi, ostvaruje programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi u skladu sa socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

U ostvarivanju vjerskog odgoja koristi se Program katoličkog vjerskog odgoja djece predškolske dobi.

Osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića je Družba sestara Služavki Malog Isusa – Provincija sv. Josipa, Split.

Dječji vrtić Mali Isus na ovom prostoru djeluje već više od 70 godina, od samog dolaska sestara Služavki Maloga Isusa u Kaštel Kambelovac 1941 godine, kada su sestre imale zabavište za djecu. Iako se ispočetka odgojni rad odvijao u skromnim materijalnim uvjetima, sestre su nastojale pružiti djeci ljubav i mogućnost skladnog rasta, a roditeljima su bile pomoć u brizi za sigurnost i odgoj djece.

Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi, ostvaruje se kao djelo ljubavi, a nadahnuće proizlazi iz otajstva Božića kao služenje Djevice Marije Malom Isusu. Načelo rada je misao Utemeljitelja Osnivača družbe dr. Josipa Stadlera: “Imaj prema Bogu srce djetinje, prema bližnjemu srce majčinsko…

20171206_171421
20170201_104145

Ciljevi rada

Promicanje cjelovitog razvoja djeteta u skladu s njegovim individualnim potrebama, mogućnostima i sposobnostima, osposobljavajući ga za otkrivanje i oblikovanje života u odnosu na sebe, drugoga i Boga. Sustavan predškolski odgoj zahvaća cjelovitost djetetova bića, a u tu cjelovitost nužno je uključen i vjerski odgoj.

Osnovno polazište za ovaj odgoj nalazimo najprije u Svetom pismu, tradiciji i brojnim dokumentima crkvenog učiteljstva koji utemeljuju i daju smjernice za predškolski vjerski odgoj. Međunarodni i državni dokumenti jamče mogućnost ostvarivanja predškolskoga vjerskog odgoja, temeljeći se na pravima i slobodi djeteta od njegove najranije dobi.

U skladu s ciljevima cjelovitoga predškolskog odgoja nastoji se njegovati i razvijati religioznu dimenziju djeteta, osposobljavajući ga, primjereno njegovoj dobi, za otkrivanje, prihvaćanje i življenje autentičnih vrjednota Evanđelja u odnosu na sebe, drugoga te na poseban način Boga.