O nama

Dječji vrtić Mali Isus je javna ustanova koja u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja skrbi o djeci rane i predškolske dobi, ostvaruje programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi u skladu sa socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji. Odgojno-obrazovni rad u vrtiću usmjeren je na razvoj cjelovitosti ljudske osobe, u što je uključena i duhovna dimenzija.

U ostvarivanju vjerskog odgoja koristi se Program katoličkog vjerskog odgoja djece predškolske dobi.

Osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića je Družba sestara Služavki Malog Isusa – Provincija sv. Josipa, Split.

Dječji vrtić Mali Isus na ovom prostoru djeluje već više od 80 godina, od samog dolaska sestara Služavki Maloga Isusa u Kaštel Kambelovac 1941godine, kada su sestre imale zabavište za djecu. Iako se ispočetka odgojni rad odvijao u skromnim materijalnim uvjetima, sestre su nastojale pružiti djeci ljubav i mogućnost skladnog rasta, a roditeljima su bile pomoć u brizi za sigurnost i odgoj djece.

Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi, ostvaruje se kao djelo ljubavi, a nadahnuće proizlazi iz otajstva Božića kao služenje Djevice Marije Malom Isusu. Načelo rada je misao Utemeljitelja Osnivača družbe dr. Josipa Stadlera: “Imaj prema Bogu srce djetinje, prema bližnjemu srce majčinsko…”.

I danas nastojimo biti vrtić čiji će identitet biti prepoznatljiv po življenim kršćanskim vrijednostima, a njegova  kvaliteta odnosa i okruženja potiče cjeloviti odgoj djeteta, njegovu osobnu izgradnju, prihvaćanje drugoga, poštivanje različitosti,  stvaralaštvo, te razvoj kompetencija za cjeloživotno učenje.

20171206_171421